1. OLAN
  2. Przetargi – zapytania ofertowe

Przetargi – zapytania ofertowe

Zamówienia w ramach projektu pod nazwą: „Wdrożenie wyników prac B+R w firmie OLAN Sp. z o.o” w ramach działaniach 3.3. „Innowacje MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Firma Olan Spółka z.o.o realizuje projekt współfinansowany w ramach działaniach 3.3. „Innowacje MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cel projektu: Wdrożenie wynikow prac B+R

Planowane efekty: Wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów będących wynikiem prowadzonych samodzielnie przez firmę Olan Sp. z o.o. prac B+R.

Wartość projektu: 2 733 306 PLN Brutto

Wkład Funduszy Europejskich: 45%

Termin realizacji projektu: 1.10.2019-31.08.2020r

Poniżej znajdą państwo dokumenty związane z przetargami dot. projektu. Zachęcamy do brania udziałów konkursach ofertowych.

W razie jakichkolwiek pytań poniżej znajdą pastwo kontakt do osoby wyznaczonej do prowadzania postępowań przetargowych w imieniu OLAN spółki z.o.o.

Paweł Bareja / Wiceprezes Zarządu / Tel: 532 440 626 / p.bareja@olan.siedlce.pl

Menu