1. OLAN
  2. Obchodné

Obchodné

Jedna z najrýchlejšie rastúcich firiem regiónu z oblasti lešení a debnení v sektore malých a stredných podnikov.Realizujeme lešenia (fasádne), kruhové, lešenia vo výťahových šachtách, v schodiskách, átriách, priestorové, závesné lešenia vo výrobných priestoroch.

Bola založená koncom roku 2006 spojením litovského, poľského a nórskeho kapitálu s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe oceľových a hliníkových konštrukcií a jej využití v stavebníctve. Spoločnosť OLAN začala svoju hospodársku činnosť v januári v roku 2007. Cieľom spoločnosti OLAN je spolupráca v oblasti výroby oceľových a hliníkových konštrukcií s cieľom uspokojiť obrovský dopyt trhu dynamicky sa rozvíjajúcej poľskej a európskej ekonomiky. OLAN ponúka širokú škálu výrobkov vysokej kvality, špecializovaných služieb a technických nápadov, potrebných pri dosahovaní najdômyselnejších riešení pre stavebný priemysel v širšom zmysle.

Otvorenosť voči potrebám klienta ako aj vysoká kvalita ponúkaných produktov a služieb je ochrannou známkou a jednou z hlavných priorít v činnosti našej spoločnosti. Vďaka znalosti trhu a potrieb súčasného stavebníctva sme pripravili bohatú ponuku prispôsobenú individuálnym potrebám klientov zo stavebného priemyslu, ktorá poskytuje dokonalé riešenie všetkých problémov vyskytujúcich sa na stavbách. OLAN okrem toho ponúka širokú škálu služieb počínajúc poradenstvom, cez individuálne projektovanie, až po produkciu špeciálnych konštrukcií a pomoc pri ich zavádzaní.

Ľudia sú základom firmy a jej nespochybniteľným kapitálom. Naša spoločnosť zamestnáva vynikajúcich inžinierov ako aj kvalifikovaných zváračov a zámočníkov s dlhoročnou praxou, získanou v najrenomovanejších výrobných podnikoch regiónu. Pozitívom sú tiež bohaté, vyše dvadsaťročné skúsenosti vedenia firmy v sektore lešení a debnení ako aj ľahkých zváraných hliníkových konštrukcií. Vďaka tomu všetkému OLAN slúži svojim klientom všestrannými znalosťami a profesionálnym prístupom pri zavádzaní riešení z oblasti fasádnych, priestorových, pojazdných lešení, špeciálnych konštrukcií vyrobených z lešení a tiež zváraných hliníkových konštrukcií.

Hliník je materiál, ktorý nachádza čoraz širšie použitie v stavebníctve. Jeho výhodou je vynikajúca výdrž v spojení s malou hmotnosťou, vďaka čomu sú konštrukcie z hliníka ľahké, stabilné a bezpečné. Veľký význam má odolnosť voči korózii, ktorá je niekoľkonásobne vyššia v porovnaní s oceľou. Vďaka týmto výhodám sa hliník čoraz častejšie vyberá ako základný materiál na výrobu lešení a podobných konštrukcií. OLAN tiež preferuje hliník, čoho dôkazom sú vynikajúce riešenia použité v produktoch našej spoločnosti.
Moderné riešenia a prevedenie na základe najnovších výdobytkov priemyselnej techniky a informatiky sú špecialitou našej spoločnosti. Každá, akokoľvek neštandardná a komplikovaná objednávka pre nás predstavuje výzvu a inšpiráciu. V roku 2007 sme do výroby zaviedli rad elementov lešenia prispôsobeného podmienkam v Nórsku. Systém bol vypracovaný výhradne z hliníkových komponentov a má vysoké úžitkové parametre. Používa sa hlavne na vrtných plošinách na Severnom mori.

Menu