Produsent av stillas,
forskaling,
beskyttelse mot værbeskyttelse.

OLAN 

Bedriften OLAN ble opprettet på slutten av 2006 gjennom kombinering av litauisk, polsk og norsk kapital med mange års erfaring med produksjon
av stål- og aluminiumskonstruksjoner og bruk av disse i byggebransjen. I dag driver vi vår virksomhet i Polen og EU-landene. Vi gjennomfører alle oppdrag basert på fabrikkens produksjonskontroll og i overensstemmelse med standarden PN-EN 1090. I arbeidet vårt benytter vi vår lange erfaring og know-how av våre utenlandske partnere. I løpet av 10 år har vi iverksatt produksjon av 3 stillassystemer som er kompatible med populære produkter på markedet. Produktene våre har sertifikat for sikkerhetsklasse B, dvs. de oppfyller sikkerhetskrav nevnt i standardene EN 12810 og EN 12811. Andre produktene våre er Mini Box et system av lett veggforskaling, Covex moderne overbygg i aluminium, master og tårn, modulpaller. Vi er en solid forretningspartner som setter fokus på kvalitet, pålitelighet og punktlighet. Vi har nødvendig potensial og store ambisjoner og benytter kompetansen vår for å oppnå vårt overordnede mål kundens tilfredsstillelse!

OLAN stillaser i verden

Vi tilbyr ulike typer stillaser for skipsbygging, energi og anleggsindustri. Vi er i stand til å gi et gunstig tilbud for kjøp av ulike…

SERTIFISERINGER

KATALOGER

Meny