Je to jedna z nejpružněji se rozvíjejících firem v regionu v oboru lešení a bednění v sektoru malých a středních firem.

Byla založena na konci roku 2006 spojením litevského, polského a norského kapitálu s mnohaletými zkušenostmi z výroby ocelových a hliníkových konstrukcí a jejich použití ve stavebnictví. Hospodářskou činnost společnost OLAN zahájila v lednu 2007. Cílem společnosti OLAN je spolupráce v oblasti výroby ocelových a hliníkových konstrukcí za účelem uspokojení obrovských potřeb trhu dynamicky se rozvíjejícího polského a evropského hospodářství. OLAN nabízí široký sortiment vysoce kvalitních produktů a speciálních služeb a technických nápadů, nezbytných pro dosahování těch nejpromyšlenějších řešení pro široce pojatý obor stavebnictví.

Otevřenost na potřeby zákazníka a vysoká kvalita nabízených produktů a služeb je firemním znakem a jednou z hlavních priorit činnosti naší společnosti. Díky znalosti trhu a potřeb moderního stavebnictví jsme připravili bohatou nabídku upravenou pro individuální potřeby zákazníků v oblasti stavebnictví a dokonale sloužící pro řešení všech problémů, které se objevují na stavbách. Jako doplněk OLAN nabízí široký rozsah služeb počínaje poradenstvím přes individuální projekty až po výrobu speciálních konstrukcí a pomoc při jejich zavádění.

Lidé jsou základem firmy a jejím nezpochybnitelným kapitálem. Společnost zaměstnává dokonalé inženýry a kvalifikované svářeče a soustružníky s mnohaletými zkušenostmi, získanými v nejrenomovanějších výrobních firmách v regionu. Podstatnou výhodou jsou také bohaté, více než dvacetileté zkušenosti vedení firmy v oboru lešení a bednění a lehkých svářených hliníkových konstrukcí. To vše způsobuje, že OLAN poskytuje svým zákazníkům všestranné znalosti a profesionální přístup k zavádění řešení v oblasti fasádových lešení, prostorových lešení, průjezdných lešení, speciálních konstrukcí vyráběných z lešení a svářených hliníkových konstrukcí.

Hliník je kov, který nachází ve stavebnictví stále častější použití. Jeho výhody jsou výborná odolnost ve spojení s malou hmotností, což způsobuje, že konstrukce z hliníku jsou lehké, stabilní a bezpečné. Velký význam má oproti oceli několikanásobně vyšší odolnost proti korozi. Tyto výhody hliníku způsobují, že je stále častěji volen jako základní materiál pro výrobu lešení a podobných konstrukcí. OLAN také dává přednost hliníku, což dokazují výborná řešení použitá ve výrobcích naší společnosti.

Moderní řešení a výroba na základě nejnovějších poznatků průmyslové techniky a informatiky je specialitou naší společnosti. Každá, i ta nejnestandardnější a komplikovaná objednávka pro nás představuje výzvu a inspiraci. V roce 2007 jsme zavedli do výroby řadu lešenářských prvků upravených pro podmínky panující v Norsku. Systém byl vypracován výhradně na základě hliníkových komponent a má vysoké užitné parametry. Je používán především na vrtných plošinách v Severním moři.

Menu